Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen via deze website verklaar je deze algemene voorwaarden als bindend.

1: Algemeen

Topbezorgd.nl is een website/dienst opererend Terrabytes Bergen Producties te Bergen -nh, Nederland.

Kamer van Koophandel: 56403089, Correspondentieadres: Baron Mulertlaan 12, 1862 DL, Bergen nh

2: Definities

1.       "Algemene voorwaarden" is de verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden

2.       "Goederen" is een verwijzing naar de goederen die wij via onze website aanbieden.

3.       "Diensten" is een verwijzing naar de diensten die wij via onze website aanbieden.

4.       "Deelnemend bedrijf" is een derde partij die heeft ingestemd om met ons samen te werken om goederen en/of diensten te bereiden en/of te bezorgen.

5.       "Website" is een verwijzing naar onze website www.topbezorgd.nl waarop de diensten worden aangeboden.

3: Bestellen

Elke overeenkomst voor de aankoop van producten via deze Website bestaat tussen jou en het Deelnemende bedrijf. Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft op topbezorgd.nl en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van je bestelling. Je garandeert ook dat de opgegeven creditcard- en pinpasgegevens jouw gegevens zijn en dat je genoeg saldo hebt om de betaling te verrichten.

Door het accepteren van deze voorwaarden ga je ermee akkoord dat wanneer je een bestelling plaatst op onze site, wij handelen als agent voor het deelnemende bedrijf en wij onder geen enkele omstandigheid fungeren als jouw agent.

Via deze website aangeschafte goederen en diensten zijn alleen bestemd voor eigen gebruik. Je verklaart de gekochte goederen niet door te verkopen. In deze overeenkomst treed je op als principaal en niet als agent voor een andere partij.

Deze website werkt op basis van je e-mailadres en wachtwoord. Houd de combinatie van deze gegevens geheim.

We zullen volledige zorgvuldigheid betrachten, in hoeverre het onze taak is om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies of schade door een derde partij die onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website.

Elke bestelling die je bij ons plaatst is op basis van beschikbaarheid en aanvaarding van het deelnemende bedrijf. Wanneer je een bestelling online hebt geplaatst, zal er automatisch een bevestigingsmail naar je toe worden gestuurd. Neem meteen contact met ons op als je gegevens niet kloppen! De bevestigingsmail is geen garantie dat het deelnemende bedrijf je bestelling kan verwerken.

Als je bestelling door het deelnemende bedrijf kan worden verwerkt dan accepteert het deelnemende bedrijf de overeenkomst en bevestigt dit bij topbezorgd.nl.

4: Prijzen en Betalingen

Alle prijzen vermeld op deze website zijn correct op het moment van publicatie. We behouden het recht om de prijzen, aangeboden goederen en/of diensten en bezorgkosten ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen die zijn weergegeven op de website zijn de geldende prijzen voor diensten en/of goederen van het deelnemende bedrijf of van een andere aanbiedende derde partij op het moment van opname op onze platform.

Wij behouden ons het recht om te stoppen met het ter beschikking stellen van lijsten van de deelnemende bedrijf, goederen en / of diensten op ons platform zonder nadere aankondiging.

De totaalprijs van je bestelde goederen en/of diensten, inclusief bezorgkosten en andere kosten, wordt weergegeven op de website. Alle goederen en/of diensten dienen online betaald te worden.

De betalingen worden verwerkt door Mollie in opdracht van het deelnemende bedrijf.

5: Bezorging

De bezorgtijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken. Goederen zullen bezorgd worden op het opgegeven adres.

Alle bestellingen worden bezorgd door het deelnemende bedrijf. Het deelnemende bedrijf zal er alles aan doen de bestelling te bezorgen binnen de aangegeven tijd. Het deelnemende bedrijf is niet aansprakelijk voor geleden verlies, kosten of schade die worden opgelopen door te late bestellingen. Indien de bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd, neem dan contact op met het deelnemende bedrijf.

Wanneer een bestelling niet tijdig arriveert zullen de bezorgkosten niet worden terugbetaald.

Op het moment dat de bestelling wordt overhandigd worden alle risico’s van goederen en/of diensten overgedragen op de ontvanger van de bestelling. 

Je dient de nodige voorbereidingen te treffen om voor een gemakkelijke en veilige bezorging van de goederen te zorgen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit m.b.t. opgelopen schade en/of kosten aan de bestelde goederen wanneer dit het gevolg is van nalatigheid aan jouw kant om toegang te verschaffen en/of voldoende voorbereidingen te treffen voor de bezorging.

6: Annuleren

Als je een bestelling wilt annuleren moet je direct contact opnemen met het deelnemende bedrijf waar je bestelling is geplaatst. Indien het bedrijf je annulering accepteert, zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als het bedrijf je annulering weigert, omdat bijv. de bestelling al is bereid, zal de annulering niet doorgaan. We zullen in ieder geval nooit een bestelling kunnen annuleren die al door een bedrijf is bereid.

Indien de annulering op tijd is geschied en ook geaccepteerd is door het deelnemende bedrijf, zullen zij de betaling met u verrekenen. topbezorgd.nl is hierin geen partij.

Indien het deelnemende bedrijf alleen een gedeelte van je bestelling kan klaarmaken, bijv. omdat bepaalde goederen niet voorradig zijn, zal het personeel van dit bedrijf contact met je opnemen en vragen of je een gedeelte van je bestelling wilt vervangen door iets anders of je terugbetaald wilt worden m.b.t. de missende goederen. Je hebt het recht om een gedeeltelijke bestelling te weigeren voordat deze bezorgd is. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve of gedeeltelijke bestellingen. Dit probleem dient direct met het deelnemende bedrijf te worden besproken.

7: Informatie

Je garandeert dat alle gegevens die je hebt opgegeven m.b.t. je bestelling correct en compleet zijn.

Je stemt ermee in dat wij je opgegeven informatie gebruiken of opslaan om je bestelling te verwerken.

Je bent ertoe gerechtigd een kopie van je persoonsgegevens zoals bekend bij ons aan te vragen. Contacteer ons indien je een dergelijke kopie wenst te verkrijgen.

8: Gekoppelde websites

Er zijn een aantal aan topbezorgd.nl gekoppelde websites die wellicht interessant voor je kunnen zijn. We vertegenwoordigen deze derde partijen echter niet en garanderen niet de kwaliteit van hun producten en/of diensten. Ook zijn we zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de goederen/ diensten die zij aanbieden.

9: Klachten

We nemen klachten zeer serieus en streven ernaar om binnen 3 werkdagen te antwoorden. Alle klachten dienen te worden gemaild naar: info@topbezorgd.nl.

10: Aansprakelijkheidsbeperking

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op topbezorgd.nl. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van deze website altijd probleemloos zal geschieden. We kunnen ook niet garanderen dat deze website geen virussen of bugs bevat. Ook kunnen we niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluiten wij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van deze website uit.

Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord om ons te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van derden, of uw gebruik van de websites van derden, of uw consumptie van producten van een deelnemend bedrijf.

Indien we verantwoordelijk worden geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde kosten en/of diensten. We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt.

We zijn niet aansprakelijk voor te late bezorgingen, fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die je computer treffen via onze website.

We zijn niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in onze diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/ nalatigheid van een derde partij.

De producten die via onze website worden verkocht worden alleen verstrekt voor eigen gebruik. Zodoende zijn we niet aansprakelijk voor (in)direct verlies, verlies van data, verlies van inkomsten of winst, verlies of schade aangebracht aan eigendom en/of verlies door derde partijen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of door producten of diensten die gekocht zijn via ons.

We hebben alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. We sluiten echter aansprakelijkheid uit m.b.t. tot inbraak in onze computerservers of die van derde partijen.

11: Overige bepalingen

De rechten van intellectuele eigendom op de Diensten berusten bij Terrabytes Bergen Producties en diens licentiegevers. Terrabytes Bergen Producties behoudt zich alle rechten voor.

Terrabytes Bergen Producties kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen en te downloaden of printen op topbezorgd.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op topbezorgd.nl geplaatst zijn. Gewijzigde algemene voorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere Algemene Voorwaarden in de plaats.

In het geval enige bepaling van de algemene voorwaarden in rechte ongeldig of buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

De algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die daarmee verband houden, alsmede alle daarmee verband houdende verbintenissen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Geschillen tussen een gebruiker van de Diensten en Terrabytes Bergen Producties die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€).

Betalingen dienen te worden afgerond op het moment dat de bestelling is geplaatst. Indien er niet tijdig betaald wordt annuleren we je bestelling.

Gebruik of lanceer geen automatische systemen of programma´s in verband met onze website of onze online bestelmogelijkheden.

Verzamel geen persoonlijke informatie via onze website, gebruik onze communicatiesystemen niet voor commerciële doeleinden, adverteer voor geen enkele reden bij de gebruikers van onze website, publiceer of verzamel geen kortingscodes of codes m.b.t. onze website en hack of beschadig onze website niet.

De Algemene Voorwaarden zijn samen met het bestelformulier en de betalingsinstructies de overeenkomst die je met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en een andere bepaling op de website ontstaat, overheersen de Algemene Voorwaarden.

Indien een voorwaarde van de overeenkomst als niet valide, illegaal of niet toepasselijk wordt beschouwd, stemmen de partijen ermee in dat deze voorwaarde als verwijderd zal worden beschouwd maar het overige deel van de overeenkomst nog steeds geldig zal zijn.